Home / Alocatii si ajutoare sociale / Venit minim garantat (VMG)

 

Ajutoare sociale acordate în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare

Cine poate beneficia de acest tip de ajutor?

Familiile şi persoanele singure fără venituri sau cu venituri foarte mici, aflate în situaţii de criză sau în stare avansată de pauperitate şi care au domiciliul stabil, reşedinţa pe raza teritorială a localitatii.

Acte necesare dosar (în copie):


  • cerere şi declaraţia pe propria răspundere;
  • actele de identitate ale solicitanţiilor;
  • certificatele de naştere ale copiilor;
  • certificatul de căsătorie sau livretul de familie;
  • hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
  • actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
  • acte din care să rezulte ca un membru al familiei frecventează o formă de învăţământ ;
  • acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere ;
  • adeverinţă care să ateste că sunt înregistrați în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru încadrare în muncă şi că nu au refuzat un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.
  • venituri nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere (adeverinţe privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc);

În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară vor fi prezentate și documente referitoare la componenţa familiei şi venituri pentru partenerul solicitantului.


 
 
 

Convocator sedinta ordinara consiliu in data de 28.11.2023, ora 14.00

X