Home / Certificat deces

 

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de deces


  • Constatator deces
  • Cartea de identitate a persoanei decedate, în original şi copie
  • Cartea de identitate a persoanei care declară decesul, în original şi copie
  • Certificatul de naştere a persoanei decedate, în original şi copie
  • Certificatul de căsătorie a persoanei decedate, în original şi copie
 
 
 

Convocator sedinta extraordinara consiliu in data de 30.09.2022, ora 10.00

X