Home / Certificat producator agricol

 

Actele necesare pentru obţinere unui certificat de producător agricol


  • Actul de proprietate al terenului
  • Copii după cărţile de identitate ale membrilor din gospodărie
  • Taxă carnet de producător 69 lei
  • Cerere tip

 
 
 

Convocator sedinta extraordinara consiliu in data de 30.09.2022, ora 10.00

X