Home / Consiliul Local / Hotărâri ale Consiliului Local

 
 • Nr.7 /28.01.2021 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Selaru, judetul Dambovita, pentru o perioada de 3 luni, incepand cu luna Februarie 2021 – Vezi detalii
  Nr.6 /28.01.2021 H.C.L. privind constatarea incetarii mandatului de consilier local al domnului Colindeață Petre ca urmare a demisiei si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului local al comunei Selaru, judetul Dambovita – Vezi detalii
  Nr.5 /28.01.2021 H.C.L. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Asfaltare drum vicinal DV121 Fierbinți – limită de județ Argeș(Stefan cel Mare)” – Vezi detalii
  Nr.4 /28.01.2021 H.C.L. privind aprobarea cotizatiei datorata la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Management integrat al deseurilor in judetul Dambovita” pentru anul 2021 – Vezi detalii
  Nr.3 /28.01.2021 H.C.L. privind aprobarea cuantumului taxei de habitat, cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2021 – Vezi detalii
  Nr.2 /28.01.2021 H.C.L. privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul “Achizitionare echipamente TIC” Axa prioritara 2, Obiectiv specific OS 2.4, Actiunea 2.3.3, apel de proiecte 2 – Vezi detalii
  Nr.1 /08.01.2021 H.C.L. privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2020 – Vezi detalii

 • Nr.19 /11.06.2020 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Selaru, judetul Dambovita, pentru o perioada de 3 luni, incepand cu luna Ianuarie 2020 – Vezi detalii
  Nr.18 /11.06.2020 H.C.L. privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar la bugetului local pe anul 2019 – Vezi detalii
  Nr.17 /11.06.2020 H.C.L. privind rectificarea bugetului local al comunei Selaru, judetul Dambovita pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr.16 /11.06.2020 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta din 11.06.2020 – Vezi detalii
  Nr.15 /07.05.2020 H.C.L. privind aprobarea cofinantarii din bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul “CONSTRUCTIE GRADINITA NOUA + DOTARI IN COMUNA SELARU, SAT FIERBINTI, JUDETUL DAMBOVITA”- Vezi detalii
  Nr.14 /07.05.2020 H.C.L. privind rectificarea bugetului local al comunei Selaru, judetul Dambovita pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr.13 /09.04.2020 H.C.L. privind stabilirea situatiilor deosebite de acordare a ajutoarelor de urgenta din bugetul local al comunei Selaru, judetul Dambovita – Vezi detalii
  Nr.12 /09.04.2020 H.C.L. privind cofinantarii din bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul “Modernizarea infrastructurii rutiere locale a comunei Selaru, judetul Dambovita” – Vezi detalii
  Nr.11 /09.04.2020 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Selaru, judetul Dambovita, pentru o perioada de 3 luni, incepand cu luna Aprilie 2020 – Vezi detalii
  Nr.10 /05.03.2020 H.C.L. privind inchirierea terasei Castelului de apa din satul Fierbinti catre TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. – Vezi detalii
  Nr.9 /05.03.2020 H.C.L. privind rectificarea bugetului local al comunei Selaru, judetul Dambovita pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr.8 /13.02.2020 H.C.L. privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de garantie aferenta proiectului “CONSTRUCTIE GRADINITA NOUA + DOTARI IN COMUNA SELARU, SAT FIERBINTI, JUDETUL DAMBOVITA”- Vezi detalii
  Nr.7 /13.02.2020 H.C.L. privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de garantie aferenta proiectului “Modernizarea Infrastructurii Rutiere Locale a comunei Selaru, judetul Dambovita” – Vezi detalii
  Nr.6  /13.02.2020 H.C.L. privind aprobarea bugetului local al comunei Selaru, judetul Dambovita pe anul 2020 si estimari 2021-2023 – Vezi detalii
  Nr.5 /13.02.2020 H.C.L. privind validarea mandatului de consilier local al domnului Candidatu Aurica – Vezi detalii
  Nr.4 /31.01.2020 H.C.L. privind aprobarea cotizatiei datorata la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Management integrat al deseurilor in judetul Dambovita” pentru anul 2020 – Vezi detalii
  Nr.3 /31.01.2020 H.C.L. privind aprobarea cuantumului taxei de habitat, cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2020 – Vezi detalii
  Nr.2 /31.01.2020 H.C.L. privind constatarea incetarii mandatului de consilier local al domnului Marinescu Liviu ca urmare a decesului si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului local al comunei Selaru, judetul Dambovita – Vezi detalii
  Nr.1 /31.01.2020 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Selaru, judetul Dambovita, pentru o perioada de 3 luni, incepand cu luna Ianuarie 2020 – Vezi detalii