Home / Consiliul Local / Hotărâri ale Consiliului Local

 
 • Nr.17 /14.04.2022 H.C.L. privind alegerea  preşedintelui de şedintă al Consiliului Local al comunei Selaru, judetul Dambovita, pentru o perioada de trei luni, incepand cu luna mai 2022 – Vezi detalii
  Nr.16 /14.04.2022 H.C.L. privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru proiectul „ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA ȘELARU, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, SÂRBENI, JUDEȚUL TELEORMAN ȘI ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL ARGEȘ” – Vezi detalii
  Anexa la H.C.L. nr.16 /14.04.2022 – Vezi detalii
  Nr.15 /14.04.2022 H.C.L. privind aprobarea proiectului si a acordului de parteneriat pentru proiectul „ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA ȘELARU, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, SÂRBENI, JUDEȚUL TELEORMAN ȘI ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL ARGEȘ” – Vezi detalii
  Nr.14 /14.04.2022 H.C.L. privind activitatea  Bibliotecii  comunale Şelaru și a Căminului Cultural Șelaru – Vezi detalii
  Nr.13 /14.04.2022 H.C.L. privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de garantie nr. IG173300539/18.08.2017  emisa de FGCR IFN SA  aferenta proiectului  ,, CONSTRUCTIE GRADINITA NOUA + DOTARI IN COMUNA SELARU, SAT FIERBINTI, JUDETUL DAMBOVITA ” –Vezi detalii
  Anexa la H.C.L. Nr.12 /14.03.2022 privind rectificarea bugetului local – Vezi detalii
  Nr.12 /14.03.2022 H.C.L. privind rectificarea bugetului local al comunei Selaru, judeţul Dâmboviţa pe anul 2022 – Vezi detalii
  Nr.11 /14.03.2022 H.C.L. privind desemnarea consilierilor locali membri în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Șelaru – Vezi detalii
  Nr.10 /14.03.2022 H.C.L. privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție IG173300537/18.08.2017 emisă de FGCR IFN SA aferentă proiectului “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE A COMUNEI ȘELARU, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” – Vezi detalii
  Nr.9 /04.03.2022 H.C.L. privind aprobarea contribuției Consiliului Local al comunei Şelaru la  serviciile sociale de care beneficiază domnul Tălpeanu Ion pentru perioada internării în Centrul de Asistență Medico-Socială din  comuna Bucșani, județul Dâmbovița – Vezi detalii
  Nr.8 /04.03.2022 H.C.L. privind alegerea  preşedintelui de şedintă pentru sedința din 04.03.2022 – Vezi detalii
  Nr.7 /22.02.2022 H.C.L. privind aprobarea inițierii procedurii cu privire la reformularea(în sensul clarificării) a unui articol din Regulamentul local de urbanism – Vezi detalii
  Nr.6 /22.02.2022 H.C.L. privind desemnarea  unui reprezentant și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcției de director la Școala gimnazială Șelaru – Vezi detalii
  Anexa indicatori tehnico-economici la H.C.L. nr.5/22.02.2022 – Vezi detalii
  Nr.5 /22.02.2022 H.C.L. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Asfaltare drum vicinal DV121 Fierbinți – limită de județ Argeș(Stefan cel Mare)” și aprobarea cotei de cofinanțarea de la bugetul local – Vezi detalii
  Anexa la H.C.L. nr.4/22.02.2022 – Vezi detalii
  Nr.4 /22.02.2022 H.C.L. privind rectificarea bugetului local al comunei Selaru, judeţul Dâmboviţa pe anul 2022 – Vezi detalii
  Nr.3 /20.01.2022 H.C.L. privind alegerea  preşedintelui de şedintă al Consiliului Local al comunei Selaru, judetul Dambovita, pentru o perioada de trei luni, incepand cu luna februarie 2022 – Vezi detalii
  Anexa la H.C.L. nr. 2 /20.01.2022- Conventie de colaborare Crucea Rosie – Vezi detalii
  Nr.2 /20.01.2022 H.C.L. privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Consiliul Local Șelaru şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, filiala Dâmboviţa – Vezi detalii
  Anexe buget local pe anul 2022 – Vezi detalii
  Nr.1 /20.01.2022 H.C.L. privind aprobarea bugetului local al comunei Selaru, judetul Dambovita pe anul 2022 si estimari 2023-2025 – Vezi detalii

 • Nr.38 /28.09.2021 H.C.L. privind rectificarea bugetului local al comunei Selaru, judeţul Dâmboviţa pe anul 2021 – Vezi detalii
  Nr.37 /23.08.2021 H.C.L. privind rectificarea bugetului local al comunei Selaru, judeţul Dâmboviţa pe anul 2021 – Vezi detalii
  Nr.36 /23.08.2021 H.C.L. privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Șelaru – Vezi detalii
  Nr.35 /23.08.2021 H.C.L. privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanţate din bugetul comunei Șelaru pentru anul 2021 – Vezi detalii
  Nr.34 /23.08.2021 H.C.L. privind alegerea  preşedintelui de şedintă al Consiliului Local al comunei Selaru, judetul Dambovita, pentru o perioada de trei luni, incepand cu luna August 2021 – Vezi detalii
  Nr.33 /26.07.2021 H.C.L. privind înregistrarea  Primăriei comunei Șelaru în Sistemul Național Electronic  de Plată online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar ( SNEP)  și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile online – Vezi detalii
  Nr.32 /26.07.2021 H.C.L. privind  actualizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al comunei Şelaru, judeţul Dâmboviţa – Vezi detalii
  Nr.31 /26.07.2021 H.C.L. privind aprobarea asocierii cu Consiliul Județean Dâmbovița  pentru realizarea obiectivul  de  investiții „Asfaltare drum vicinal DV121 Fierbinți – limită de județ Argeș(Stefan cel Mare)” – Vezi detalii
  Nr.30 /30.06.2021 H.C.L. privind desemnarea unui consilier local în calitate de responsabil cu afacerile europene – Vezi detalii
  Nr.29 /30.06.2021 H.C.L. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții„Modernizare Cămin cultural sat Fierbinți, comuna Șelaru, județul Dâmbovița” – Vezi detalii
  Nr.28 /30.06.2021 H.C.L. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei pentru grădinița cu program normal Glogoveanu, comuna Șelaru, județul Dâmbovița”Vezi detalii
  Nr.27 /30.06.2021 H.C.L. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Asfaltare drum vicinal DV121 Fierbinți – limită de județ Argeș(Stefan cel Mare)” și aprobarea cotei de cofinanțarea de la bugetul local – Vezi detalii
  Nr.26 /30.06.2021 H.C.L. privind aprobarea  Strategiei de Dezvoltare locală a comunei Șelaru – perioada 2021-2027 – Vezi detalii
  Nr.25 /30.06.2021 H.C.L. privind alegerea  preşedintelui de şedintă pentru sedința din 30.06.2021 – Vezi detalii
  Nr.24 /20.05.2021 H.C.L. privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al bugetului local pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr.23 /20.05.2021 H.C.L. privind rectificarea bugetului local al comunei Selaru, judetul Dambovita pe anul 2021 – Vezi detalii
  Nr.22 /29.04.2021 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Selaru, judetul Dambovita, pentru o perioada de 3 luni, incepand cu luna Mai 2021 – Vezi detalii
  Nr.21 /29.04.2021 H.C.L. privind aprobarea Planului general cu actiunile sau lucrarile de interes local ce se vor efectua cu beneficiarii Legii nr.416/2001 care au obligatia de a efectua ore de munca – Vezi detalii
  Nr.20 /29.04.2021 H.C.L. privind aprobarea inchirierii suprafetei de 40 mp teren din domeniul privat al comunei Selaru si revocarea H.C.L. Selaru nr.17/31.03.2021 – Vezi detalii
  Nr.19 /29.04.2021 H.C.L. privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Selaru in anul scolar 2021-2022  – Vezi detalii
  Nr.18 /29.04.2021 H.C.L. pentru stabilirea retelei de scolarizare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2021-2022 in comuna Selaru – Vezi detalii
  Nr.17 /31.03.2021 H.C.L. privind aprobarea acordarii dreptului de folosinta a suprafetei de 40 mp teren din domeniul privat al comunei Selaru – Vezi detalii
  Nr.16 /31.03.2021 H.C.L. privind aprobarea platii din bugetul local a unei contributii lunare de intretinere datorate de catre domnul Radu Lucian – Vezi detalii
  Nr.15 /31.03.2021 H.C.L. privind activitatea Bibliotecii comunale Selaru si a Caminului Cultural Selaru – Vezi detalii
  Nr.14 /31.03.2021 H.C.L. privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Selaru si INstitutiilor subordonate – Vezi detalii
  Nr.13 /31.03.2021 H.C.L. privind aprobarea bugetului local al comunei Selaru, judetul Dambovita pe anul 2021 si estimari 2022-2024 – Vezi detalii
  Nr.12 /31.03.2021 H.C.L. privind initierea procedurii de inchiriere a unor suprafete de pasune ce apartin domeniului public al comunei Selaru – Vezi detalii
  Nr.11 /24.02.2021 H.C.L. privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajistile din comuna Selaru – Vezi detalii
  Nr.10 /24.02.2021 H.C.L. privind aprobarea taxei de inchiriere a utilajului buldoexcavator aflat in patrimoniul comunei Selaru, judetul Dambovita – Vezi detalii
  Nr.9 /24.02.2021 H.C.L. privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de garantie aferenta proiectului “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE A COMUNEI SELARU, JUDETUL DAMBOVITA” – Vezi detalii
  Nr.8 /24.02.2021 H.C.L. privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de garantie aferenta proiectului “CONSTRUCTIE GRADINITA NOUA + DOTARI IN COMUNA SELARU, SAT FIERBINTI, JUDETUL DAMBOVITA” – Vezi detalii
  Nr.7 /28.01.2021 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Selaru, judetul Dambovita, pentru o perioada de 3 luni, incepand cu luna Februarie 2021 – Vezi detalii
  Nr.6 /28.01.2021 H.C.L. privind constatarea incetarii mandatului de consilier local al domnului Colindeață Petre ca urmare a demisiei si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului local al comunei Selaru, judetul Dambovita – Vezi detalii
  Nr.5 /28.01.2021 H.C.L. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Asfaltare drum vicinal DV121 Fierbinți – limită de județ Argeș(Stefan cel Mare)” – Vezi detalii
  Nr.4 /28.01.2021 H.C.L. privind aprobarea cotizatiei datorata la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Management integrat al deseurilor in judetul Dambovita” pentru anul 2021 – Vezi detalii
  Nr.3 /28.01.2021 H.C.L. privind aprobarea cuantumului taxei de habitat, cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2021 – Vezi detalii
  Nr.2 /28.01.2021 H.C.L. privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul “Achizitionare echipamente TIC” Axa prioritara 2, Obiectiv specific OS 2.4, Actiunea 2.3.3, apel de proiecte 2 – Vezi detalii
  Nr.1 /08.01.2021 H.C.L. privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2020 – Vezi detalii

 • Nr.19 /11.06.2020 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Selaru, judetul Dambovita, pentru o perioada de 3 luni, incepand cu luna Ianuarie 2020 – Vezi detalii
  Nr.18 /11.06.2020 H.C.L. privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar la bugetului local pe anul 2019 – Vezi detalii
  Nr.17 /11.06.2020 H.C.L. privind rectificarea bugetului local al comunei Selaru, judetul Dambovita pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr.16 /11.06.2020 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta din 11.06.2020 – Vezi detalii
  Nr.15 /07.05.2020 H.C.L. privind aprobarea cofinantarii din bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul “CONSTRUCTIE GRADINITA NOUA + DOTARI IN COMUNA SELARU, SAT FIERBINTI, JUDETUL DAMBOVITA”- Vezi detalii
  Nr.14 /07.05.2020 H.C.L. privind rectificarea bugetului local al comunei Selaru, judetul Dambovita pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr.13 /09.04.2020 H.C.L. privind stabilirea situatiilor deosebite de acordare a ajutoarelor de urgenta din bugetul local al comunei Selaru, judetul Dambovita – Vezi detalii
  Nr.12 /09.04.2020 H.C.L. privind cofinantarii din bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul “Modernizarea infrastructurii rutiere locale a comunei Selaru, judetul Dambovita” – Vezi detalii
  Nr.11 /09.04.2020 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Selaru, judetul Dambovita, pentru o perioada de 3 luni, incepand cu luna Aprilie 2020 – Vezi detalii
  Nr.10 /05.03.2020 H.C.L. privind inchirierea terasei Castelului de apa din satul Fierbinti catre TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. – Vezi detalii
  Nr.9 /05.03.2020 H.C.L. privind rectificarea bugetului local al comunei Selaru, judetul Dambovita pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr.8 /13.02.2020 H.C.L. privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de garantie aferenta proiectului “CONSTRUCTIE GRADINITA NOUA + DOTARI IN COMUNA SELARU, SAT FIERBINTI, JUDETUL DAMBOVITA”- Vezi detalii
  Nr.7 /13.02.2020 H.C.L. privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de garantie aferenta proiectului “Modernizarea Infrastructurii Rutiere Locale a comunei Selaru, judetul Dambovita” – Vezi detalii
  Nr.6  /13.02.2020 H.C.L. privind aprobarea bugetului local al comunei Selaru, judetul Dambovita pe anul 2020 si estimari 2021-2023 – Vezi detalii
  Nr.5 /13.02.2020 H.C.L. privind validarea mandatului de consilier local al domnului Candidatu Aurica – Vezi detalii
  Nr.4 /31.01.2020 H.C.L. privind aprobarea cotizatiei datorata la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Management integrat al deseurilor in judetul Dambovita” pentru anul 2020 – Vezi detalii
  Nr.3 /31.01.2020 H.C.L. privind aprobarea cuantumului taxei de habitat, cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2020 – Vezi detalii
  Nr.2 /31.01.2020 H.C.L. privind constatarea incetarii mandatului de consilier local al domnului Marinescu Liviu ca urmare a decesului si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului local al comunei Selaru, judetul Dambovita – Vezi detalii
  Nr.1 /31.01.2020 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Selaru, judetul Dambovita, pentru o perioada de 3 luni, incepand cu luna Ianuarie 2020 – Vezi detalii

 
 
 

Convocator sedinta extraordinara consiliu in data de 30.09.2022, ora 10.00

X