Home / Protectia datelor

 

Scopul colectarii datelor este informarea persoanelor interesate privind activitatile desfasurate de catre Primaria Comunei Selaru.

Conform Regulamentului European 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria Comunei Selaru are obligatia de a prelucra date cu caracter personal in conformitate cu principiile de prelucrare si in conditii de securitate tehnica si numai pentru scopurile specificate.

Principiile urmate de Primaria Comunei Selaru pentru protectia utilizatorilor site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:

  • Colectarea datelor cu caracter personal se face numai in scopurile specificate, clare si legitime si acestea nu sunt prelucrate in alt mod incompatibil cu aceste scopuri.
  • Datele cu caracter personal trebuie sa fie adecvate, relevante si neexcesive in raport cu scopul pentru care sunt colectate si/sau prelucrate ulterior.
  • Datele cu caracter personal trebuie sa fie exacte si daca este necesar sa fie actualizate sau sterse in conformitate cu cererile adresate.
  • Datele cu caracter personal nu se pastreaza mai mult timp decat este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate ulterior.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in conditii de securitate, si astfel se asigura un nivel de protectie impotriva accesului neautorizat sau ilegal, si de asemenea in fata pierderii, distrugerii sau deteriorarii acestora.